Algemene Voorwaarden

Onze doel is om, betrouwbare, duurzame en goed producten afleveren en ervoor zorgen dat onze  klanten tevreden zijn. Maar er kan altijd iets misgaan met u aankoop bijvoorbeeld defect op uw horloge. In geval van product defect is binnen een periode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum, dan kunt u een claim indienen en zullen wij het defecte product vervangen of repareren. Dit is Specifiek voor alle Ray Wood-horloges: de klokken vallen onder de garantie van twee (2) jaar en de batterijen zijn gedekt voor één (1) jaar.

Voor een geldige claim is een aankoopbewijs vereist. De garantie dekt geen normale slijtage, bekrast glas, verlies of diefstal, of schade als gevolg van direct of indirect misbruik.

Retourneren:

Wilt u uw aankoop retourneren? Dat is mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst met originele verpakking en aankoopbewijs. De verzendkosten voor de retournering zijn voor uw rekening. Het geretourneerde product wordt gecontroleerd, waarna bij goedkeuring het reeds betaalde bedrag binnen 10 werkdagen wordt teruggestort op uw bankrekening. Indien u een ander product wilt bestellen, dan kunt u een nieuwe bestelling plaatsen. Let wel op: Bij beschadigd producten brengen we kosten in rekening.

 

Shipping:

Ray Wood maakt gebruik van DHL voor al haar verzendingen. Producten die op een werkdag voor 17:00 uur besteld zijn, worden binnen 24 uur verzenden.

Prijs en betaling.

De prijs is exclusief bezorgkosten, deze worden automatisch toegevoegd aan het totaal verschuldigde bedrag wanneer u uw artikel in de winkelwagen bekijkt. Prijzen en leveringskosten kunnen op elk moment worden gewijzigd, maar wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen waarvoor we al een orderbevestiging hebben verzonden. De site bevat een groot aantal producten en het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, sommige van de Ray Wood-producten die op de site worden vermeld, onjuist geprijsd zijn. In dat geval brengen wij altijd het lagere bedrag in rekening. U dient zich ervan bewust te zijn dat online betalingstransacties onderworpen zijn aan validatiecontroles door uw kaartuitgever en dat wij niet verantwoordelijk zijn als de kaartuitgever om welke reden dan ook weigert de betaling te autoriseren.

Intellectueel eigendom.

De intellectuele eigendomsrechten voor alle inhoud die via deze website aan u beschikbaar wordt gesteld, blijven eigendom van Ray Wood en worden beschermd door auteursrechtwetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden aan Ray Wood. U mag de geleverde inhoud uitsluitend voor persoonlijk gebruik opslaan, afdrukken en weergeven. Het is u niet toegestaan om de inhoud of kopieën van de inhoud die aan u is geleverd of die op deze website verschijnt, in welk formaat dan ook te publiceren, manipuleren, distribueren of anderszins te reproduceren, noch mag u dergelijke inhoud gebruiken in verband met zakelijke of commerciële doeleinden. onderneming.

Geschillenbeslechting.

U stemt ermee in dat alle zaken met betrekking tot uw toegang tot deze website, inclusief alle geschillen, worden beheerst door Nederlands recht. Alle vorderingen onder deze algemene voorwaarden moeten worden ingediend binnen één (1) jaar nadat de oorzaak van de actie zich voordoet, anders is een dergelijke oorzaak of claim verjaard. In het geval van een controverse of geschil tussen Ray Wood en u dat voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van deze site, zullen de partijen proberen, onmiddellijk en te goeder trouw, een dergelijk geschil op te lossen. Als we het geschil niet binnen dertig (30) dagen kunnen oplossen, heeft elke partij het recht om de controverse of het geschil voor te leggen aan bemiddeling. Als dit geschil niet kan worden opgelost door middel van bemiddeling, staat het de partijen vrij om elk recht of rechtsmiddel na te streven dat hen op grond van de toepasselijke wetgeving ter beschikking staat.

Shopping Cart
Scroll to Top